Privātuma politika

SIA Minēra (turpmāk tekstā MINĒRA), reģ.nr. 40003379181, juridiskā adrese: Čiekurkalna 4.šķērslīnija 21, Rīga, LV-1026, Latvija, ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā MINĒRA apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko MINĒRA ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

SIA Minēra ir interneta veikala www.minera.lv īpašnieks. SIA Minēra ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Lietotāju datu drošība

1.Minera.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA Minēra var saņemt informāciju, kas satur personas datus iegūstot tos tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese) vai iegūstot informāciju netieši (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu minera.lv izmantošanu).

2. Pircēju personas datus SIA Minēra apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA Minēra izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3. Iegādājoties interneta veikalā minera.lv piedāvātās preces, Pircējs piekrīt un atļauj SIA Minēra reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt datus.

4. Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
1) datu apstrāde, izriet no minera.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu),
2) dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei,
3) dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (e-pasta un/ vai SMS) sūtīšanai,
4) dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

5. SIA Minēra nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina minera.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem.

7. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
1) kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj),
2) kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem,
3) informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Sīkdatnes (cookies)

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājaslapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājaslapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru, planšetdatoru vai viedtālruni. Atkārtoti apmeklējot MINĒRA mājaslapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājaslapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

MINĒRA izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

1) sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai,

2) mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai,

3) lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku,

4) lai uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir MINĒRAS leģitīmā interese.

MINĒRA neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc MINĒRA informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

MINĒRA mājaslapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.
Pirkumu grozs