Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA Minēra, reģ. Nr. 40003379181, juridiskā adrese - Čiekurkalna 4.šķērslīnija 21, Rīga, LV-1026, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt piekrišanu šiem noteikumiem. 

Veicot pirkumu Pircējam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati  nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Pircēju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Pircēju, kā arī preču piegādi Pircējam.

Pircējs ir patstāvīgi pilnībā atbildīgs par pirkuma formā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā vai veicot pirkumu norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis minera.lv vietnē, SIA Minēra nav atbildīga par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīga pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī sazināties ar minera.lv administrāciju, lai paziņotu par izmaiņām.

Pircējs, piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

SIA Minēra garantē, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos. SIA Minēra apņemas nodrošināt Pircēja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot SIA Minēra partneriem, kas nodrošina preču piegādi Pircējam vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci skaidrā naudā vai ar maksājumu karti saņemot preci veikalā Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 21, Rīgā, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus, maksājuma kartes vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 2 līdz 3 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci.
Piedāvājam sekojošus preču saņemšanas vai piegādes veidus:
         
  • Saņemšana mūsu veikalā Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 21, Rīgā  - bezmaksas
  • Omniva no 2,88 EUR
  • DPD no 2,21 EUR

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli e-pastā: [email protected] vai pa pastu: Čiekurkalna 4.šķērslīnija 21, Rīga, LV-1026. Pircējs var izmantot Atteikuma vēstules veidlapu vai ar iesniegt brīvas formas paziņojumu, kurā norādīts Pircēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pasūtījuma datums un prece attiecībā uz kuru Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesību.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam nogādājot Preci un pirkumu apliecinošu dokumentu SIA Minēra, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 21, Rīgā, LV-1026. Preces piegādes maksa netiek atmaksāta. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim pasūtīto preču vērtību bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījuma ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no līguma. Atmaksāšana tiks veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pasūtītās preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos (prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā).

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Atbildība

SIA Minēra ir atbrīvota no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai lietošanas kārtībai.

Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

SIA Minēra nav atbildīga par minera.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

SIA Minēra nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SIA Minēra saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA Minēracentīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Citi noteikumi

Attiecības starp Pircēju un SIA Minēra regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar minera.lv klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Pirkumu grozs